Esse

Esse Plus Probiotic Serum 全方位益生菌平衡精華液 (30ml)

$1,140

「全方位益生菌平衡精華液」為一高科技進化產品,有效令微生物得到平衡,同時打開肌膚之毛孔,令其後使用之精華加倍吸收

【驚人大發現:搽上面既益生菌】

益生菌食就食得多,原來搽上面都有超大功效?!

皮膚上益生菌數量原來相當重要,因為有越多益生菌,皮膚老化速度就可以延遲,同時唔會有敏感、暗瘡、濕疹等令人困擾既問題![貼圖]簡單黎講,益生菌可以保持肌膚健康,keep住最佳最靚狀態~

  1. 首支採用活性益生菌既精華(放係顯微鏡度仲會郁[貼圖])
  2. 功效接觸肌膚先被激活(一啲都唔嘥)
  3. 每毫升精華足足含有10億粒益生菌[貼圖]
  4. 有修復皮膚老化、提高皮膚緊緻度、抑制多餘皮脂等功效其他你會有興趣的產品

之前留意產品